Hubungi kamiPEJABAT HAL EHWAL KORPORAT
Universiti Teknologi Malaysia
UTM Skudai, 81310 Johor
PHONE : (+6) 07 – 55 30370
FAX : (+6) 07 – 55 71700
ENQUIRY : corporate@utm.my


PENGARAH
Prof. Dr. Azlan Abdul Rahman
PHONE : 07-5530370
EMAIL : azlan@utm.my


TIMB. PENGARAH (PENJENAMAAN & KOMUNIKASI KORPORAT)
Assoc. Prof. Dr. Masputeriah bt Hamzah
PHONE : 07-5530161
H/P : 017-7420847
EMAIL : m-mputri@utm.my


TIMB. PENGARAH (PERANCANGAN STRATEGIK & USR)
Dr. Mohd Ariffin bin Abu Hassan
H/P : 012-7903500
EMAIL : mariffin@utm.my
m.ariffin@fkkksa.utm.my


TIMB. PENGARAH (WEB)
Dr. Nor Azman bin Ismail
PHONE : 07-5530557
EMAIL : azman@utm.my


PEGAWAI KANAN UNDANG-UNDANG
En. Abd Karim bin Abd Aziz
PHONE : 07-5530404
EMAIL : karimaziz@utm.my


TIMBALAN PENDAFTAR (PERHUBUNGAN AWAM)
Pn. Nor Azizah bt Ismail
PHONE : 07-5530009 / ext. 6079
EMAIL : norazizah@utm.my


PENOLONG PENDAFTAR (PENJENAMAAN & PENERBITAN)
Pn. Azlina bt Siron
PHONE : 07-5530323
EMAIL : azlinas@utm.my


PENOLONG PENDAFTAR (PERHUBUNGAN MEDIA)
En. Sabri bin Ahmad
PHONE : 07-5530385 / ext. 6017
EMAIL : sabri@utm.my


PEGAWAI SENIREKA GRAFIK
Pn. Zalawati bt Sufian
PHONE : 07-5530049
EMAIL : zalawati@utm.my


PENOLONG PENDAFTAR (PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA)
Pn. Shafinaz
PHONE : 07-5530008
EMAIL :


PENOLONG PENDAFTAR (UPACARA & PROTOKOL)
En. Ahmad Hilman bin Borhan
PHONE : 07-5530317
EMAIL : ahilman@utm.my


PENOLONG PENDAFTAR (USR)
Pn. Norlia bt Isnin
PHONE : 07-5530373
EMAIL : norliaisnin@utm.my


PENOLONG PENDAFTAR (PERANCANGAN STRATEGIK & KPI)
Pn. Fadhilah Noor bt Basir
PHONE : 07-5530373
EMAIL : fadhilahnoor@utm.my


PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (WEB CONTENT STRUCTURE)
Pn. Nor Idiana bt Hamidi
PHONE : 07-5530540
EMAIL : idiana@utm.my


PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (WEB DEVELOPMENT)
En. Sharul Hafiz bin Razak
PHONE : 07-5530540
EMAIL : sharulhafiz@utm.my


PEGAWAI UNDANG-UNDANG
Cik Haffisza bt Ahmad
PHONE : 07-5530300
EMAIL : haffisza@utm.my

  1. No comments yet.
(will not be published)